CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS PARA O FOMENTO DO EMPREGO EN ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO 2016

AVCU-CSCR Beade oferta os seguintes postos:

  • 2 MONITORES DE TEMPO LIBRE (6h/Día)
  • 1 TÉCNICO XESTIÓN DOCUMENTAL (4h/Día)
  • 1 ADMINISTRATIVO (8h/Día)

 Requisitos Xerais:

  • Estar empadroado en Vigo antes do 01/01/2015
  • Inscritas como demandantes de emprego do SPEG
  • Posuír o perfil para o posto solicitado

Presentación de CV:

Ata o 10 de Xuño entrega no CSCR de Beade (Coutada nº42)