O 18 de outubro da comezo de novo os obradoiros de arte floral, os venres de 17:00 a 19:00h