A partir do 12 de Xaneiro os venres de 17:30-19:30